Budowa każdego budynku rozpoczyna się od solidnego fundamentu, który zapewnia stabilność całej konstrukcji. Bez względu na rodzaj budynku, przed jego wzniesieniem należy przeprowadzić właściwą analizę gleby, na której ma zostać postawiony. Grunty o niskiej nośności stanowią poważne wyzwanie dla budownictwa – w takich przypadkach budowa fundamentu wymaga zastosowania specjalnych technik. Wśród nich wymienić można trzy najpopularniejsze: pali, ławy oraz stopnie.

1. PALE FUNDAMENTOWE
Pale fundamentowe stosowane są w przypadku gruntów, które nie posiadają wystarczającej nośności, aby utrzymać budynki. Palowanie polega na wbijaniu w ziemię stalowych rur lub belek, które posiadają nieco mniejszą długość niż głębokość wykopu fundamentów. Pale służą jako nośnik całej konstrukcji budowli i zapobiegają osiadaniu gruntu. W przypadku gruntów o małej nośności, w których nie występuje warstwa o większej wytrzymałości, stosuje się paliwanie aż do osiągnięcia skały lub warstwy o zwiększonej wytrzymałości.

2. ŁAWY FUNDAMENTOWE
Ławy fundamentowe stosuje się w przypadku, gdy powierzchnia gruntu jest stabilna, ale nie spełnia wymagań nośnościowych. Polegają one na wykopaniu rowów w ziemi, w których umieszczone zostają zbrojone betonowe belki – ławy. Umożliwiają one rozłożenie ciężaru budynku i nadanie mu stabilniejszej bazy.

3. STOPNIE FUNDAMENTOWE
Stopnie fundamentowe stosuje się głównie w przypadku nierównomiernego podłoża, co znacząco wpływa na nośność gruntu. Polegają one na wykopaniu na całej złóżkowej długości budynku stopni o różnej głębokości. Na stopniach układane są bloczki z betonu, którymi uzupełnia się ubytki i poziomuje powierzchnię fundamentów.

Dobór techniki fundamentowania budynku na gruntach problemowych uzależniony jest od wielu czynników. Decydując o wyborze należy wziąć pod uwagę, m.in.: stan gruntu, rodzaj budynku oraz koszt inwestycji. W niektórych przypadkach konieczne jest zastosowanie łączonych metod, np. pali i ław równolegle. Wówczas fundamenty uzyskują szczególną stabilność i trwałość.

Podsumowując, fundamentowanie budynków na gruntach problemowych wymaga specjalistycznej wiedzy, doświadczenia oraz dobrego doboru techniki. Stosowanie pali, ław czy stopni z pewnością pozwoli na uzyskanie solidnego fundamentu, na którym można budować stabilny i trwały budynek.