Budowanie bezpiecznych obiektów to podstawowa zasada każdej branży budowlanej. Poprawne przestrzeganie zasad i wymogów prawnych eliminuje wiele zagrożeń, które mogą pojawić się na placach budowy. Jakie zasady i wymagania trzeba spełnić, aby zwiększyć bezpieczeństwo na placu budowy?

Właściciel budynku – podstawowe obowiązki

Bezpieczeństwo w trakcie budowy zależy przede wszystkim od właściciela budynku – on ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie bezpieczeństwa na placu budowy. Właściciel musi przede wszystkim:

1. Zapewnić dostępność przepisów dotyczących BHP

Właściciel budynku jest zobowiązany do wydania przepisów BHP, tak aby każdy pracownik miał do nich dostęp. Właściciel musi również upewnić się, że zatrudnieni na placu budowy mają wiedzę na temat bezpieczeństwa i zdrowia.

2. Przestrzegać wymogów prawnych

Właściciel budynku musi zdawać sobie sprawę z wymogów, które stawiają przed nim przepisy prawa. Musi mieć pozwolenie na budowę, a w czasie budowy dbać o to, aby obiekt spełniał wszystkie wymogi BHP.

Zagrożenia na placu budowy

Plac budowy to miejsce, gdzie każdego dnia stawiamy czoła wielu zagrożeniom. Wśród najczęściej występujących zagrożeń na budowie możemy wymienić:

1. Upadki z wysokości

Upadki z wysokości to największe zagrożenie na budowie. Ważne jest, aby pracownicy korzystali z odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak hełmy, pasy bezpieczeństwa i kaski.

2. Nieprawidłowo składowane materiały budowlane

Nieprawidłowo składowane materiały budowlane to potencjalne źródło niebezpieczeństwa. Właściciel budynku musi dbać o to, aby materiały były przechowywane w sposób zgodny z zasadami BHP.

3. Urazy spowodowane narzędziami budowlanymi

Urazy spowodowane narzędziami budowlanymi wymagają specjalnego podejścia do sytuacji. Ważne jest, aby pracownicy byli przeszkoleni w zakresie korzystania z narzędzi i sprzętów budowlanych.

Podsumowanie

Budowanie bezpiecznych obiektów to podstawowa zasada każdej branży budowlanej. Poprawne przestrzeganie zasad i wymogów prawnych eliminuje wiele zagrożeń, które mogą pojawić się na placach budowy. Właściciel budynku ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie bezpieczeństwa na placu budowy. Wszelkie nieprawidłowości powinny być zgłaszane na bieżąco, aby wprowadzić skuteczne rozwiązania mające na celu poprawę warunków pracy i zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy.