Budowa i remont dachu tołduje zaangażowanie tak projektanta, jak i wykonawcy. Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów i problemów, konieczne jest dokładne zapoznanie się z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Poniżej przedstawiamy wymogi dotyczące dachu i drenażu oraz najlepsze rozwiązania, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

1. Wyciek wody do ziemi
Wyciek wody z dachu do ziemi to nie tylko problem estetyczny, ale również zdrowotny. Dlatego ważne jest, aby zapewnić odpowiednią izolację dachu oraz drenaż wody deszczowej. W Polsce obowiązuje norma PN-EN 12056-3:2001, która określa minimalne wymagania dotyczące projektowania systemów odprowadzania wody opadowej.

2. Kształt dachu
Kształt dachu jest kluczowy dla jego funkcjonalności i bezpieczeństwa. W przypadku dachu spadzistego, kąt nachylenia powinien wynosić co najmniej 15 stopni. W przypadku dachu płaskiego, nie powinien on być całkowicie płaski, ale mieć minimalne nachylenie w kierunku rynny.

3. Pokrycie dachu
Wybór pokrycia dachu zależy od wielu czynników, takich jak klimat, styl budynku i koszty. W Polsce najczęściej stosuje się dachówki ceramiczne, dachówki cementowe lub blachodachówki. Ważne jest, aby pokrycie było odpowiednio dobrany do nachylenia dachu oraz posiadało certyfikat jakości.

4. Rynny i rury spustowe
Rynny odprowadzające wodę deszczową z dachu powinny być zamontowane w sposób umożliwiający swobodny przepływ wody. W Polsce obowiązują normy PN-EN 607:2004 i PN-EN 1462:2005, które określają wymagania dotyczące montażu i konstrukcji rynien oraz rur spustowych.

5. Konserwacja i przegląd techniczny
Aby zapewnić długą żywotność dachowi i uniknąć problemów, konieczna jest regularna konserwacja i przegląd techniczny. Należy sprawdzać stan pokrycia dachu, izolacji oraz rynien i rur spustowych. W przypadku stwierdzenia usterek, należy je jak najszybciej naprawić.

Podsumowując, odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie dachu oraz drenażu to podstawa bezpieczeństwa mieszkańców i jakości budynku. Pamiętajmy, że przepisy obowiązujące w danym kraju są kluczowe przy wyborze rozwiązań technicznych. Regularna konserwacja i przegląd techniczny dachu to również czynnik, który wpływa na długość jego żywotności.