Nieruchomości jako forma inwestycji alternatywnej: Porównanie z innymi klasami aktywów

Inwestycje alternatywne, czyli takie, które nie są typowymi akcjami, obligacjami czy jednostkami funduszy inwestycyjnych, zyskują na popularności wśród inwestorów. Jedną z takich form inwestycji są nieruchomości. Warto zastanowić się, jak nieruchomości porównują się pod względem inwestycyjnym z innymi klasami aktywów.

Nieruchomości versus akcje

Akcje to najbardziej znana i popularna forma inwestycji. Jednakże, w ostatnich latach zauważalna jest tendencja na rynku, w której inwestorzy przechodząc na rynki bardziej stabilne stawiają na nieruchomości. Inwestycje w akcje wymagają bowiem dużej wiedzy oraz umiejętności wyceny przedsiębiorstw, ponadto, rynek akcji jest ruchliwszy niż rynek nieruchomości, a ryzyko straty inwestycji jest wyższe. W przypadku nieruchomości, inwestorzy mogą liczyć na zebrane środki z wynajmu lub zyski z ich sprzedaży oraz cieszyć się stabilnymi i wysokimi zwrotami z inwestycji.

Nieruchomości versus obligacje

Obligacje to bardziej stabilna inwestycja niż akcje, ponieważ zapewniają stały dochód z inwestycji bez ryzyka utraty kapitału. Jednak, stopy procentowe na rynku obligacji są obecnie bardzo niskie i nie dają inwestorom satysfakcjonującej stopy zwrotu. W porównaniu z nieruchomościami, inwestycje w obligacje nie są tak opłacalne. Otrzymujemy niższą stopę zwrotu, niż wynosi inflacja, co oznacza utratę realnej wartości naszych oszczędności.

Nieruchomości versus złoto

Złoto uważane jest za pewną inwestycję, jednakże inwestycja w to cenne kruszec rosnącym rynku jest inwestycją spekulacyjną i może nie skutkować osiągnięciem spodziewanych zysków. Ponadto, inwestycja w złoto, podobnie jak w obligacje, nie daje inwestorom stabilnego, stałego dochodu. W tego typu inwestycjach trzeba liczyć na zwroty z dywidend, a nie z wynajmu nieruchomości.

Zalety inwestycji w nieruchomości
– Niezależność od rynków finansowych, zmian stóp procentowych oraz cen akcji na giełdzie.
– Perspektywy na wzrost wartości nieruchomości w przyszłości.
– Stabilność i wysoka stopa zwrotu z inwestycji.
– Możliwość osiągnięcia dochodu pasywnego z wynajmu nieruchomości.

Podsumowanie
Po dokładnym przeanalizowaniu inwestycji alternatywnych, nieruchomości okazują się przede wszystkim stabilniejsze, bardziej przewidywalne i osiągające wyższe stopy zwrotu niż obligacje czy akcje. W związku z tym, coraz więcej inwestorów decyduje się na inwestycje w nieruchomości jako formę alternatywną i bezpieczną inwestycję mają zapewniony stały dochód pasywny.